Gratis verzending vanaf €95 Verzending binnen de 3 werkdagen kleding tot maat 52 Wekelijks nieuwe stukken online

Bijoutiful Fashion Logo

Kleding

Filter op merk
Filter op kleur

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.lavida-fashion.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door FREM (BE0755 972 765). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bijoutiful Fashion is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bijoutiful Fashion.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bijoutiful Fashion te mogen claimen of te veronderstellen.

Bijoutiful Fashion streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Het is mogelijk dat Bijoutiful Fashion op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bijoutiful Fashion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Beperkte aansprakelijkheid

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bijoutifulfashion.be op deze pagina.

Heb je een vraag of opmerking?

Dan horen we het graag !

Heb je een vraag of opmerking?

Dan horen we het graag !